CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty Cổ phần DNA Việt Nam mong muốn đem lại một website chia sẻ thông tin hữu ích về nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi. Chúng tôi hướng đến những giải pháp hiệu quả, an toàn, định hướng ổn định môi trường.
Chúng tôi nhận thấy khách hàng sử dụng website để tiếp cận  nhiều thông tin, chia sẻ hữu ích với nhau nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. 
Chúng tôi, Công ty cổ phần DNA Việt Nam, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi tương tác trên website của chúng tôi. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại website: dnavietnam.com.vn

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:
1. Sự Chấp Thuận
Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng  tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây. 
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:
- Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
- Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn; 
- Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn; 
- Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.
- An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
- Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm Vi Thu Thập
- Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. 
Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
- Bạn tương tác với chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác.
- Từ những nguồn hợp pháp khác.
Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5. An Toàn Dữ Liệu
Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn.

6. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân
Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

7. Thông Tin Liên Hệ
Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách: 

Gọi điện thoại đến hotline: 0904 609 556
Email liên hệ: dnavn.jsc@gmail.com

8. Hiệu Lực
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 8/11/2021.