Tất cả sản phẩm

Chế phẩm EM SEPTIC-1 - Xử lý bể Biogas, bể phốt

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM LIFISH - Chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ dạng lỏng

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM DAFERT - Men vi sinh ủ phân, phòng bệnh cây trồng

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm WASKA - Men xử lý nước thải chăn nuôi, công nghiệp, sinh hoạt

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM DAQUA - xử lý hiệu quả nước ao hồ thủy sản

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM BIO-SPRAY - Chế phẩm vi sinh khử mùi cho bãi rác, chuồng trại

GV: Khác

Liên hệ

DAZYM - Enzyme khử mùi hôi hiệu quả

GV: Khác

Liên hệ

DNAC - Men bào tử chịu kháng sinh, chịu nhiệt

GV: Khác

Liên hệ

VITA KINGDOM - Vitamin tổng hợp dùng cho thủy sản

GV: Khác

Liên hệ

MIXOIL ĐẬM ĐẶC -Thảo dược thay thế kháng sinh chăn nuôi

GV: Khác

Liên hệ

COXXOIL - Thảo dược phòng và điều trị bệnh cầu trùng trên gia cầm

GV: a.w.p

Liên hệ

MIXOIL++ - Thảo dược nâng cao năng suất chăn nuôi

GV: a.w.p

Liên hệ