Chế phẩm EM - xử lý môi trường

Chế phẩm EM BIO-SPRAY - Chế phẩm vi sinh khử mùi cho bãi rác, chuồng trại

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM DAQUA - xử lý hiệu quả nước ao hồ thủy sản

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM LIFISH - Chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ dạng lỏng

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm EM SEPTIC-1 - Xử lý bể Biogas, bể phốt

GV: Khác

Liên hệ

Chế phẩm WASKA - Men xử lý nước thải chăn nuôi, công nghiệp, sinh hoạt

GV: Khác

Liên hệ

DAZYM - Enzyme khử mùi hôi hiệu quả

GV: Khác

Liên hệ

DNAC - Men bào tử chịu kháng sinh, chịu nhiệt

GV: Khác

Liên hệ