Đào tạo

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG

      Nội dung buổi đào tạo: " 6 BƯỚC BÁN HÀNG"
      Giảng viên: MR BÙI QUANG ĐÔNG
      Chức vụ: Chủ tịch HDQT
      Kinh nghiệm: 10 năm thị trường thuốc thú y
      Thời gian: 9h thứ 3 ngày 30 tháng 5 năm 2017
      Địa điểm: tại phòng họp 611 Tầng 6 CT7 A Khu Đô Thị Đặng Xá Huyện Gia Lâm, tp Hà Nội
      Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân viên sales và công tác viên là sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

      Nội dung buổi đào tạo: "SỰ KHÁC BIỆT"
      Giảng viên: MR BÙI QUANG ĐÔNG
      Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần DNA Việt Nam
      Kinh nghiệm: 10 năm thị trường thuốc thú y.
      Thời gian: buổi sáng 9h- 11h30, buổi chiều: 1h30-5h30 ngày 05/07
      Địa điểm: Văn phòng công ty Cổ Phần DNA Việt Nam
      Nội dung: Giúp các bạn trẻ tạo ra sự khác biệt cho riêng mình trong công việc       cũng như đời sống tiếp bước dẫn đến thành công.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

       Nội dung buổi đào tạo: "KỸ THUẬT PHỐI TINH SÂU CHO HEO NÁI SINH SẢN"
       Giảng viên: MR BÙI QUANG ĐÔNG
       Chức vụ: Chủ tịch HDQT
       Kinh nghiệm: 10 năm thị trường thuốc thú y
       Thời gian: 9h - 11h thứ 3 ngày 30 tháng 5 năm 2017
       Địa điểm: tại phòng họp 611 Tầng 6 CT7 A Khu Đô Thị Đặng Xá Huyện Gia Lâm, tp Hà Nội
       Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân viên sales và công tác viên là sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.